Tổng quan

Khoa Toán học, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Ban Toán, trực thuộc phân khoa Sư phạm của Viện Đại học Huế. Vào thời điểm đó, Ban Toán là nơi duy nhất đảm nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên toán trung học cho các tỉnh Miền Trung. Khoảng thời gian từ ngày đầu thành lập cho đến năm 1975 gắn liền với tên tuổi các thầy từng công tác hay tham gia giảng dạy ở Ban Toán như Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Đình Ngọc, Võ Văn Thơ, Lê Thanh Hà, Lê Tự Rô, Lê Tự Hỷ…

0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)