Toán Giải tích


Phép nhúng compact và các toán tử vi phân bất biến của không gian đối xứng nửa đơn

Mục tiêu cụ thể của đề tài là xác định cấu trúc của đại số các toán tử vi phân bất biến và ánh xạ lấy giá trị bờ cho không gian compact hóa; khảo sát các mở rộng của định lý lồi Kostant cho nhóm Lie nửa đơn liên thông và khảo sát cấu trúc môđun của các dạng vi phân Kahler trong không gian xạ ảnh n-chiều. 

Ứng dụng quy hoạch lồi vào kỹ thuật máy Vec-tơ tựa

Kỹ thuật máy vec-to tựa (SVM) là một kỹ thuật phân lớp do Vapnik và Chervonenkis xây dựng năm 1995, nó là công cụ đắc lực cho các bài toán về xử lý ảnh, phân loại văn bản, nhận dạng giọng nói, chữ viết tay, nhận dạng bệnh,...
Tác giả: Phan Thị Liễu
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 52

Nghiệm tiến, nghiệm lùi và tính chính quy đối với nghiệm viscosity của phương trình Hamilton-Jacobi

Trình bày một số kiến thức liên quan, các định nghĩa, tính chất về nghiệm Viscosity, hàm nửa lồi, nửa lõm sơ lược về phép toán biến phân và đặc biệt đưa ra định nghĩa nghiệm tiến, nghiệm lùi cho phương trình Hamilton-Jacobi
Tác giả: Lê Văn Luân
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 60

Một số mở rộng và ứng dụng của định lý Blaschke

Trình bày định lý Blaschke và ứng dụng của nó, sử dụng định lý Blaschke để chứng minh bất đẳng thức Brunn-Minkowski.
Tác giả: Vũ Ngọc Hòa
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 46

Bổ đề Farkas và định lý Hahn-Banach: các mở rộng và sự tương đương

Trình bày các kiến thức cơ bản của bổ đề Farkas, bổ đề Farkas cho các hệ không lồi, cho các hệ lồi, hệ DC và bổ đề Farkas dạng tiệm cận
Tác giả: Võ Anh Dũng
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 70
Tác giả: Phan Văn Danh
Năm: 0 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 131

Giải tích lồi

Giáo trình trình bày các kiến thức cơ bản của giải tích lồi và một số ứng dụng trong lý thuyết các bài toán cực trị. Giáo trình gồm 5 chương. Giáo trình đang được dùng làm tài liệu cho học viên Cao học của Viện Toán học.
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 242

Giáo trình giải tích hàm

Nội dung gồm 5 chương lý thuyết và có phần hướng dẫn giải bài tập cùng phụ lục: Hai chương đầu dành cho việc trình bày những kiến thức đại cương cùng với một số ví dụ hình mẫu của không gian định chuẩn, các loại toán tử tuyến tính liên tục và một số các định lý quan trọng của giải tích hàm tuyến tính. Các chương còn lại xét các vấn đề như không gian Lp, không gian Hilbert và các tính chất đặc trưng của toán tử tuyến tính liên tục
Năm: 2015 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 146

Ứng dụng quy hoạch lồi vào kỹ thuật máy Vec-tơ tựa

Kỹ thuật máy vec-to tựa (SVM) là một kỹ thuật phân lớp do Vapnik và Chervonenkis xây dựng năm 1995, nó là công cụ đắc lực cho các bài toán về xử lý ảnh, phân loại văn bản, nhận dạng giọng nói, chữ viết tay, nhận dạng bệnh,...
Tác giả: Phan Thị Liễu
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 52

Nghiệm tiến, nghiệm lùi và tính chính quy đối với nghiệm viscosity của phương trình Hamilton-Jacobi

Trình bày một số kiến thức liên quan, các định nghĩa, tính chất về nghiệm Viscosity, hàm nửa lồi, nửa lõm sơ lược về phép toán biến phân và đặc biệt đưa ra định nghĩa nghiệm tiến, nghiệm lùi cho phương trình Hamilton-Jacobi
Tác giả: Lê Văn Luân
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 60

Một số mở rộng và ứng dụng của định lý Blaschke

Trình bày định lý Blaschke và ứng dụng của nó, sử dụng định lý Blaschke để chứng minh bất đẳng thức Brunn-Minkowski.
Tác giả: Vũ Ngọc Hòa
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 46

Bổ đề Farkas và định lý Hahn-Banach: các mở rộng và sự tương đương

Trình bày các kiến thức cơ bản của bổ đề Farkas, bổ đề Farkas cho các hệ không lồi, cho các hệ lồi, hệ DC và bổ đề Farkas dạng tiệm cận
Tác giả: Võ Anh Dũng
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 70

Phép nhúng compact và các toán tử vi phân bất biến của không gian đối xứng nửa đơn

Mục tiêu cụ thể của đề tài là xác định cấu trúc của đại số các toán tử vi phân bất biến và ánh xạ lấy giá trị bờ cho không gian compact hóa; khảo sát các mở rộng của định lý lồi Kostant cho nhóm Lie nửa đơn liên thông và khảo sát cấu trúc môđun của các dạng vi phân Kahler trong không gian xạ ảnh n-chiều. 
(Nguồn từ TT Thông tin - Thư viện, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)