Các hướng nghiên cứu

10 hướng nghiên cứu chính của Khoa Toán

  1. Đại số giao hoán và Hình học đại số
  2.  Đại số kết hợp: Lý thuyết vành và module
  3. Hình học vi phân và Lý thuyết các mặt cực tiểu
  4. Hình học phức và Lý thuyết Nevanlinna
  5. Lý thuyết tối ưu
  6. Phương trình đạo hàm riêng
  7. Phương pháp giáp dục Toán
  8. Xác suất ngẫu nhiên
  9. Giải tích phức
  10. Lý thuyết wavelet và ứng dụng

Nguồn: Khoa Toán
admin post: 2021-02-03 11:15:29 PM

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)