Cơ cấu tổ chức

CHI ỦY

PGS.TS. Trần Kiêm Minh

Bí thư chi bộ

TS. Trần Quang Hóa

Phó bí thư chi bộ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS. Trần Kiêm Minh

Trưởng khoa

TS. Trần Quang Hoá

Phó trưởng khoa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc

Chủ tịch

TS. Văn Đức Trung

Phó chủ tịch

 CN.  Trần Lương Diệu Trà

Ủy viên

ĐOÀN THANH NIÊN

ThS. Võ Ngọc Cương

Bí thư LCĐ

 

 

TRỢ LÝ VÀ THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHOA

TS. Nguyễn Thị Duyến

Trợ lý ĐT & NCKH (Phụ trách SĐH)

TS. Văn Đức TrungTrợ lý ĐT & NCKH (Phụ trách ĐH và NCKH)

 CN. Trần Lương Diệu Trà

Trợ lý CTSV và Thư ký VPK

 

 

Các Bộ môn

 

ĐẠI SỐ & HÌNH HỌC

PGS.TS. Cao Huy Linh

Trưởng bộ môn

GS. TS. Lê Văn Thuyết

 

PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu

 

PGS.TS. Phan Văn Thiện

 

TS. Trần Quang Hóa

Phó trưởng khoa

TS. Trần Nguyễn Khánh Linh

 

TSKH. Lê Ngọc Long

 

TS. Huỳnh Đình Tuân

 

TS. Văn Đức Trung 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

 

TS. Nguyễn Thành Thái

TTS Tại Canada

ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

 

GIẢI TÍCH

TS. Trần Thiện Tín

Trưởng bộ môn

TS. Lê Thị Như Bích

 

TS. Nguyễn Văn Hạnh

 

TS. Nguyễn Thái An

 

TS. Phạm Đình Đồng

TTS Tại Hoa Kỳ

ThS. Võ Ngọc Cương

 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Trần Kiêm Minh

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Tân An

 

TS. Nguyễn Thị Duyến

 

TS. Trần Dũng

TTS ở Úc

TS. Tạ Thị Minh Phương 
CN. Nguyễn Ngọc Thanh 

 

Nguồn: Khoa Toán
tranquanghoa post: 2024-03-18 10:49:28 PM

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)