Hội nghị Toán học miền Trung - Tây Nguyên 2022

Chương trình và tóm tắt Hội nghị Miền Trung và Tây Nguyên năm 2022

Kính gửi quý vị Đại biểu chương trình và tóm tắt các báo cáo tại Hội nghị.

Chương trình có cập nhật ngày 24/8/2022

 

https://drive.google.com/file/d/1y0uRmJoPRR1qwuyPeNtBLZIngX7IxQZK/view?usp=sharing

 
 
 
 
 
 

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2022-08-24 9:30:30 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)