Hội nghị Toán học miền Trung - Tây Nguyên 2022

Thông tin chi tiết Hội nghị

Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Ngày 25 - 27 tháng 8 năm 2022.

 • Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, thành phố Huế.

​Nội dung:

Hội nghị gồm các tiểu ban sau đây:

 1. Đại số – Hình học – Tôpô

 2. Giải tích toán học

 3. Tối ưu, Tính toán khoa học và Cơ sở toán cho Tin học

 4. Xác suất – Thống kê và Toán tài chính

 5. Giảng dạy và Lịch sử toán học

Ban tổ chức:

1.

 

PGS.TS. Lê Anh Phương

 

Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế

Trưởng ban

2.

 

GS.TS. Lê Văn Thuyết

 

Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế

Phó Trưởng ban

3.

 

PGS.TS. Đinh Thanh Đức

 

Trường Đại học Quy Nhơn

Phó Trưởng ban

4.

 

TS. Nguyễn Văn Bồng

 

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

5.

 

TS. Nguyễn Thành Chung

 

Trường Đại học Quảng Bình

Ủy viên

6.

 

ThS. Phạm Văn Dũng

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Ủy viên

7.

 

TS. Phạm Quý Mười

 

Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

Ủy viên

8.

 

TS. Thiều Đình Phong

 

Trường Đại học Vinh

Ủy viên

9.

 

TS. Trịnh Đức Tài

 

Trường Đại học Đà Lạt

Ủy viên

10.

 

TS. Lê Đức Thoang

 

Trường Đại học Phú Yên

Ủy viên

11.

 

PGS.TS. Lê Công Trình

 

Trường Đại học Qui Nhơn

Ủy viên

 

Danh sách các báo cáo mời tại phiên toàn thể:

 1. TS. Đặng Tuấn Hiệp, Trường Đại học Đà Lạt
 2. TS. Trần Quang Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 3. PGS.TS. Đinh Công Hướng, Trường Đại học Quy Nhơn
 4. PGS.TS. Trần Kiêm Minh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 5. PGS.TS. Trương Công Quỳnh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc liên quan đến Hội nghị, quý vị vui lòng liên lạc qua email của Ban tổ chức: tranquanghoa@dhsphue.edu.vn

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2022-08-09 4:47:31 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)