Hình học & Tôpô


Một số tính chất hình học của đa tạp chiều không trong không gian xạ ảnh

Đề tài nghiên cứu phân sai Kahler và hàm Hilbert của nó, sau đó chứng minh X là tập giao đầy đủ có dạng (d1,..., dm, d'1,...d'n) nếu và chỉ nếu nó có tính Cayley-Bacharach và phân sai Kahler khác không tại một bậc đã biết nào đó
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92

Một số kết quả trong không gian tích cong R+ ×f G2

Nghiên cứu phát biểu một số tính chất của các mặt trong không gian tích cong R+ ×f G2- Nghiên cứu xây dựng Định lý kiểu Bernstein cho các mặt trong không gian tích cong R+ ×f G2
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 25

Về chỉ số chính quy của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh

Đưa ra ước lượng tốt cho chỉ số chính quy của tập các điểm béo ở các trường hợp: 
1. Các điểm P1, . . . , Ps nằm trên hai đường thẳng
2. Z bao gồm nhiều nhất 5 điểm béo
3. Z = m1P1 + · · · + mn+3Pn+3 là tập n + 3 điểm béo không suy biến trong Pn.
Tác giả: Phan Văn Thiện
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 54

Về đa tạp Poisson

Trình bày các kiến thức về đa tạp khả vi, trường Vectơ, dạng vi phân, đại số Lie, và không gian Vectơ symplectic. Kiến thức về đa tạp Poisson, ánh xạ Poisson, trường vectơ Hamilton,..
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 54

Tích nửa trực tiếp của nhóm Lie

Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về nhóm Lie và đại số Lie tương ứng, toán tử đạo hàm của đại số Lie
Tác giả: Hoàng Trí Toàn
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 53

Về đa tạp Poisson

Trình bày các kiến thức về đa tạp khả vi, trường Vectơ, dạng vi phân, đại số Lie, và không gian Vectơ symplectic. Kiến thức về đa tạp Poisson, ánh xạ Poisson, trường vectơ Hamilton,..
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 54

Tích nửa trực tiếp của nhóm Lie

Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về nhóm Lie và đại số Lie tương ứng, toán tử đạo hàm của đại số Lie
Tác giả: Hoàng Trí Toàn
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 53

Bài toán người bán hàng

Một số khái niệm, định lý của lý thuyết đồ thị. Các điều kiện đủ để có chu trình Hamilton từ đó đi đến bài toán người bán hàng, tìm hiểu thuật toán để giải quyết bài toán và các giả thuyết, phỏng đoán về chu trình Hamilton
Tác giả: Hoàng Minh Toàn
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 53

Bài toán cặp ghép trong lý thuyết đồ thị

Trình bày một số định nghĩa và bài toán cặp ghép, tìm hiểu các thuật toán để giải quyết bài toán
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 36

Hình học của tập lồi

Trình bày các kiến thức về tập lồi và bao lồi, nón lồi và bao dương, tập afin và bao afin, ba định lí quan trọng của hình học lồi là định lí Carathéodory, Radon, Helly và các tính chất topo của tập lồi
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 48

Một số tính chất hình học của đa tạp chiều không trong không gian xạ ảnh

Đề tài nghiên cứu phân sai Kahler và hàm Hilbert của nó, sau đó chứng minh X là tập giao đầy đủ có dạng (d1,..., dm, d'1,...d'n) nếu và chỉ nếu nó có tính Cayley-Bacharach và phân sai Kahler khác không tại một bậc đã biết nào đó
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92

Một số kết quả trong không gian tích cong R+ ×f G2

Nghiên cứu phát biểu một số tính chất của các mặt trong không gian tích cong R+ ×f G2- Nghiên cứu xây dựng Định lý kiểu Bernstein cho các mặt trong không gian tích cong R+ ×f G2
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 25

Về chỉ số chính quy của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh

Đưa ra ước lượng tốt cho chỉ số chính quy của tập các điểm béo ở các trường hợp: 
1. Các điểm P1, . . . , Ps nằm trên hai đường thẳng
2. Z bao gồm nhiều nhất 5 điểm béo
3. Z = m1P1 + · · · + mn+3Pn+3 là tập n + 3 điểm béo không suy biến trong Pn.
Tác giả: Phan Văn Thiện
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 54
(Nguồn từ TT Thông tin - Thư viện, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)