Đề tài, dự án, nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu mạnh Trường

1. Nhóm Đa tạp hyperbolic phức và một số vấn đề liên quan (2022 - 2023)

  • Trưởng nhóm: TS. Lê Ngọc Long
  • Thành viên: TS. Trần Nguyễn Khánh Linh, TS. Huỳnh Đình Tuân, CN. Trần Lương Diệu Trà, SV. Nguyễn Thị Hoa, SV. Phan Thị Thanh Nhàn, SV. Nguyễn Thị Phương Nhi.

2.  Nhóm Nhóm Nghiên cứu về Giáo dục Toán học (2020 - 2021)

  • Tên đề tài: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm toán đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới 
  • Mã số: T.20 – GD.NCM – 02
  • Trưởng nhóm: PGS. TS. Trần Kiêm Minh
  • Thành viên: TS. Trần Dũng, TS. Nguyễn Thị Tân An,  TS. Nguyễn Thị Duyến,  TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-01-03 10:23:28 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)