Đề tài, dự án, nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế

 1. Nhóm Đại số giao hoán và đại số kết hợp (2021 - 2023)

  • Mã số: NCM.DHH.2020.15
  •  Trưởng nhóm: GS. TS. Lê Văn Thuyết
  • Thành viên: PGS. TS. Cao Huy Linh,, PGS. TS. Trương Công Quỳnh (ĐHSP - ĐH ĐN), TS. Trần Quang Hóa, TS. Trần Nguyễn Khánh Linh, TS. Lê Ngọc Long, TS. Huỳnh Đình Tuân. 

 

2. Nhóm Giải tích Fourier và Tối ưu phi tuyến với ứng dụng vào xử lý ảnh (2021 - 2023)

  • Mã số: NCM.DHH.2020.21
  •  Trưởng nhóm: TS. NGuyễn Văn Hạnh
  • Thành viên:TS. Nguyễn Thái An, TS. Lê Thị Như Bích, TS. Trần Quân Kỳ, TS. Trần Thiện Tín.

 

3 . Nhóm Đại số giao hoán và đại số kết hợp (2018 - 2020)

  • Mã số: NCM.DHH.2018.08
  • Trưởng nhóm: GS. TS. Lê Văn Thuyết
  • Thành viên: PGS. TS. Cao Huy Linh, PGS. TS. Phan Văn Thiện, PGS. TS. Trương Công Quỳnh (ĐHSP - ĐH ĐN), TS. Trần Quang Hóa, TS. Trần Nguyễn Khánh Linh, TS. Lê Ngọc Long, TS. Huỳnh Đình Tuân, TS. Lê Đức Thoang (ĐH Phú Yên). 
Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-01-03 10:23:46 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)