Đề tài, dự án, nhóm nghiên cứu

Đề tài cấp Trường

Năm 2023:

  1. Mã số: T.23–GD–02 (1/2023-11/2023). Phát triển năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua một khoá học tích hợp các nhiệm vụ mang tính chất dự án. Thành viên: TS.  Tạ Thị Minh Phương (Chủ nhiệm).

Năm 2021:

  1. Mã số: T21-TN-01 (1/2021-11/2021). Nghiên cứu tính chất Lefschetz của đại số Artin và các bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn. Thành viên: TS. Trần Quang Hóa (Chủ nhiệm), ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

 

Năm 2020:

  1. Mã số: T20-TN-01 (1/2020-11/2020). Một số kết quả trong không gian tích. Thành viên:  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên (chủ nhiệm).

 

Năm 2019:

  1. Mã số: T19-TN-01 (1/2019-11/2019). Về chỉ số chính quy của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh. Thành viên:  PGS. TS. Phan Văn Thiện (chủ nhiệm).
Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-01-03 10:22:56 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)