Đề tài, dự án, nhóm nghiên cứu

Đề tài KHCN cấp Đại học Huế

Năm 2023

  • Mã số: DHH2023-03-184 (1/2023 -12/2024). Một số vấn đề chọn lọc của tối ưu trên đa tạp và ứng dụng. Thành viên: TS. Nguyễn Thái An (Chủ nhiệm), TS. Lê Thị Như Bích, ThS. Võ Ngọc Cương

  • Mã số DHH2023-03-188 (1/2023-12/2024). Phát triển nghiệp vụ cho giáo viên toán tương lai qua các hoạt động trải nghiệm ứng dụng công nghệ in 3D. Thành viên: TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc (chủ nhiệm), TS. Nguyễn Thế Dũng, ThS. Huỳnh Minh Sơn, CN. Đỗ Cao Long

Năm 2021

  • Mã số: DHH2021-2605 (1/2021 -12/2022). Các bất biến đại số liên kết với lược đồ xạ ảnh chiều thấp. Thanh viên: TS. Lê Ngọc Long (Chủ nhiệm), TS. Trần Nguyễn Khánh Linh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan.
  • Mã số DHH2021-03-154  (1/2021-12/2022). Chỉ số chính qui Castelnuovo-Mumford của vành tọa độ xác định bởi tập các điểm béo. Thành viên: PGS. TS. Phan Văn Thiện (chủ nhiệm).

Năm 2020

  • Mã số: DHH2020-03-132 (1/2020 -12/2021). Phát triển năng lực vận dụng mô hình hóa vào lớp học cho sinh viên Sư phạm ngành Toán. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Tân An (chủ nhiệm)  TS. Trần Dũng,  TS. Nguyễn Thị Duyến,  ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

Năm 2019

  • Mã số: DHH2019-03-114 (1/2019-12/2020). Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở. Thành viên: TS. Trần Quang Hóa (Chủ nhiệm), ThS. Hồ Vũ Ngọc Phương, ThS. Văn Đức Trung.

Năm 2017 trở về trước

  • Mã số: DHH2017-03-99: Phép nhúng compact và các toán tử vi phân bất biến của không gian đối xứng nửa đơn. Thành viên: PGS.TS. Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), TS. Trần Nguyễn Khánh Linh, Trần Công Nghĩa, Trần Đức Hòa, Lê Nguyễn Khánh Trang.

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-01-03 10:24:46 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)