Đề tài, dự án, nhóm nghiên cứu

Đề tài KHCN cấp Bộ

Năm 2024

  1. Mã số B2024-DHH-14 (1/2024-12/2025):  Lý thuyết phân bố giá trị cho ánh xạ chỉnh hình vào đa tạp xạ ảnh và một số ứng dụng. Thành viên: TS. Huỳnh Đình Tuân (chủ nhiệm), TS. Trần Nguyễn Khánh Linh, TS. Lê Ngọc Long, HVCH. Phan Thị Thanh Nhàn, HVCH. Nguyễn Thị Phương Nhi.

Năm 2023

  1. Mã số B2023-CTT-03 (1/2023-12/2024):  Hệ số Hilbert và hàm Hilbert dưới tác động của các nhiễu của một iđêan. Thành viên: TS. Văn Đức Trung (chủ nhiệm),  PGS.TS. Cao Huy Linh..

Năm 2022

  1. Mã số B2022-DHH-01 (1/2022-12/2023):  Một số tính chất và bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn. Thành viên: TS. Trần Quang Hóa (chủ nhiệm), ThS. Hồ Vũ Ngọc Phương, TS. Văn Đức Trung, HVCH. Cao Đức Quý.

Năm 2013

  1. Mã số B2013-DHH-111:  Chỉ số chính qui và hàm Hilbert của tập điểm béo. Thành viên: PGS.TS. Phan Văn Thiện (chủ nhiệm).

Năm 2010

  1. Mã số B2010-DHH03-54:  Bài toán đẳng chu và các bài toán cực trị trong các không gian với mật độ. Thành viên: PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu (chủ nhiệm).

Năm 2007

  1. Mã số B2007-DHH03-24:  Chỉ số chính qui của một tập điểm béo ở vị trí tổng quát trong không gian xạ ảnh P2. Thành viên: PGS.TS. Phan Văn Thiện (chủ nhiệm).

  2. Mã sõ B2007-CTGD-06: Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài trong các trường đại học ở Việt Nam. Thành viên: Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thuyết, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Phước, Trương Viên, Phan Minh Tiến, Phương Lê Đông.

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-01-04 11:21:05 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)