Đề tài, dự án, nhóm nghiên cứu

Đề tài NCCB Nafosted

Năm 2020:

  1. Mã số 503.01-2020.308 (11/2020 - 11/2023): Phát triển kiến thức và năng lực dạy học cho giáo viên toán tương lai đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thành viên: PGS.TS. Trần Kiêm Minh (Chủ nhiệm), TS. Nguyễn Thị Duyến, TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc, NCS. Lê Thị Bạch Liên, NCS. Nguyễn Thị Hà Phương
  2. Mã số 503.01.2020.313 (24 tháng): Phát triển năng lực dạy học tư duy thống kế cho giáo viên toán theo tiếp cận công nghệ trên dữ liệu thực. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Tân An(Chủ nhiệm),  TS. Nguyễn Thị Duyến, ThS. Huỳnh Trí Bình, ThS. Tạ Thị Minh Phương, TS. Trần Dũng.

Năm 2019:

  1. Mã số: 101.04-2019.07 (10/2019 - 10/2021): Một số tính chất hình học và cấu trúc đại số của các lược đồ chiều không và ứng dụng. Thành viên: TS. Trần Nguyễn Khánh Linh (Chủ nhiệm), TS. Lê Ngọc Long, TS. Trần Quang Hóa, GS.TSKH. Martin Kreuzer.

Năm 2018:

  1. Mã số: 101.04-2018.02 (24 tháng): Tính nội xạ, tính bất biến của môđun và vành liên quan. Thành viên: GS.TS. Lê Văn Thuyết (Chủ nhiệm), TS. Phan Dân, TS. Bành Đức Dũng, TS. Phan Hồng Tín.
  2. Mã số: 101.04-2014.22 (12/2018 - 12/2021). Về vành QF và các vành mở rộng của nó thông qua tính nội xạ. Thành viên: GS.TS. Lê Văn Thuyết (Chủ nhiệm), TS. Phan Dân, TS. Bành Đức Dũng, TS. Phan Hồng Tín.

Năm 2017 trở về trước

  1. Mã số: 503.01-2015.02 (24 tháng): Phát triển năng lực hiểu biết định lượng cho sinh viên sư phạm ngành Toán hướng đến dạy học hiệu quả những tình huống có bối cảnh thực tế. Thành viên: TS. Trần Dũng (Chủ nhiệm), TS. Nguyễn Thị Tân An, TS. Nguyễn Thị Duyến, GS.TS. Bùi Văn NGhị, PGS.TS. Shannon WayneDingman, ThS. Huỳnh Quang Nhật Minh, ThS. Tạ Thị Minh Phương.
  2. Mã số: 101.04-2015.32 (24 tháng): Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và cấu trúc của vành Rees. Thành viên: PGS.TS. Cao Huy Linh (Chủ nhiệm), PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú, TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân, TS. Lưu Bá Thắng, ThS. Văn Đức Trung.
  3. Mã số: 101.04.2014.26 (24 tháng): Một số kết quả về f-cực tiểu và f-cực đại kiểu không gian trên các đa tạp với mật độ. Thành viên: PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu (Chủ nhiệm), TS. Đặng Văn Cường, TS. Trần Lê Nam, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan.
  4. Mã số: 101.02-2013.09 (24 tháng): Nghiệm Viscosity của phương trình Hamilton-Jacobi và sự liên kết với một số bài toán tối ưu. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Hoàng (Chủ nhiệm), PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng, PGS.TS. Lê Văn Hạp, TS. Lê Đắc Liêm, ThS. Phạm Đình Đồng, ThS. Trần Thiện Tín.

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-01-03 10:05:34 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)