NCKH

Hội nghị Toán học phối hợp Việt - Pháp

Đây là hội nghị phối hợp của Hội Toán học Việt Nam (VMS) và Hội Toán học Pháp (SMF), sẽ được tổ chức tại ĐH Huế, từ 20 đến 24  tháng 8, năm 2012. Huế là cố đô của Việt Nam và nằm ở giữa đất nước.

Hội nghị có các báo cáo mời toàn thể, các tiểu ban và các thông báo ngắn. Ngoài ra còn có báo cáo có nội dung đại chúng, các buổi thảo luận về hợp tác toán học giữa hai nước, cũng như vai trò của Toán trong xã hội nói chung và mối quan hệ giữa Toán và Công nghiệp nói riêng.

 

 

Hội nghị được tổ chức bởi Hội Toán học Việt Nam, Hội Toán học Pháp, Đại học Huế và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Viện NCCCT).

Các cơ quan tài trợ: Viện NCCC về Toán, Đại học Huế, LIA CNRS Formath-Vietnam (Pháp), GDRI CNRS Singularity (Pháp), the program ARCUS MAE-régions IDF/Midi pyrénées (Pháp).

Báo cáo mời toàn thể:

Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago – Viện NCCCT),  Đinh Tiến Cường (ĐH Paris 6),  Hélène Esnault (ĐH Duisburg-Essen), Patrick Gérard (ĐH Paris 11), Benedict Gross (ĐH Harvard), Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHQG Hà Nội), Jean Bernard Lasserre (ĐH Toulouse),  Pierre Mathieu (Marseille), Huỳnh Văn Ngãi (ĐH Qui Nhơn), Sylvain Sorin (ĐH Paris 6), Ngô Việt Trung (Viện Toán học), Vũ Hà Văn (ĐH Yale), Jean Christophe Yoccoz (ĐH Collège de France, Paris)

Giảng bài đại chúng: Pierre Cartier (IHES, Paris)

Các tiểu ban:

Đại số giao hoán

Đồng trưởng tiểu ban: Marcel Morales (Grenoble, morales@ujf-grenoble.fr), Ngô Việt Trung (Viện Toán học, nvtrung@math.ac.vn)

Giải tích ngẫu nhiên và thống kê trong tài chính

Đồng trưởng tiểu ban: Pham Huyên (ĐH Paris 7, pham@math.jusieu.fr), Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Toulouse,  tienzung@math.univ-toulouse.fr)

Giải tích phức và hình học

Đồng trưởng tiểu ban: Đinh Tiến Cường (ĐH Paris 6, dinh@math.jussieu.fr), Đỗ Đức Thái (ĐHSP Hà Nội,ducthai.do@gmail.com), Pascal Thomas (Toulouse, pthomas@cict.fr)

Giải tích số và Toán học ứng dụng

Đồng trưởng tiểu ban: Laurence Halpern  (ĐH Paris 13, halpern@math.univ-paris13.fr), Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, vnphat@math.ac.vn)

Giải tích thực và phức 

Đồng trưởng tiểu ban: Đinh Thanh Đức (ĐH Qui Nhơn, dinhthanhduc@gmail.com), Sandrine Grellier (ĐH Orléans,grellier@univ-orleans.fr)

Hình học và kỳ dị

Đồng trưởng tiểu ban: Jean-Paul Brasselet (ĐH Marseille, jpb@iml.univ-mrs.fr), Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học,vietdung@math.ac.vn)

Lý thuyết biểu diễn

Đồng trưởng tiểu ban: Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago – Viện NCCCT, ngo@math.uchicago.edu), Ngô Đắc Tuấn (ĐH Paris 13,ngodac@math.univ-paris13.fr), Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, phung@math.ac.vn)

Lý thuyết xác suất

Đồng trưởng tiểu ban: Fabienne Castell (ĐH LATP, Marseille, castell@cmi.univ-mrs.fr), Nguyễn Hữu Dư (ĐHQG Hà Nội,dunh@vnu.edu.vn), Pierre Mathieu (LATP, Marseille, pierre.mathieu@cmi.univ-mrs.fr)

Mô hình toán học của các hệ sinh học

Đồng trưởng tiểu ban: Nguyễn Phương Anh (ĐHBK Hà Nội, nguyen_pa@yahoo.fr), Paul-Henry Cournède (ĐH Centrale-INRIA Saclay, paul-henry.cournede@ecp.fr)

Phương trình đạo hàm riêng

Đồng trưởng tiểu ban: Fabrice Planchon (ĐH Nice, fab@math.unice.fr),  Frédéric Klopp (ĐH Paris 6, klopp@math.jussieu.fr), Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học, triminh@math.ac.vn)

Quy hoạch DC và DCA: Lý thuyết, thuật toán và ứng dụng

Đồng trưởng tiểu ban: Lê Thị Hoài An (ĐH Lorraine, lethi@univ-metz.fr), Phạm Đình Tảo (ĐH INSA-Rouen, pham@insa- rouen.fr), Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, ndyen@math.ac.vn)

Toán học rời rạc

Đồng trưởng tiểu ban: Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, phan.haduong@gmail.com),  Christophe Crespelle (christophe.crespelle@inria.fr)

Toán học ứng dụng trong hệ sinh thái

Đồng trưởng tiểu ban: Pierre Auger (Viện NC Phát triển,  pierre.auger@ird.fr), Nguyễn Hữu Trí (Viện NC Phát triển,  tri.nguyen-huu@ird.fr)

Tối ưu hóa

Đồng trưởng tiểu ban: Phan Quốc Khánh (ĐHQG TP HCM, pqkhanhus@gmail.com), Đinh Thế Lục (ĐH Avignon, dtluc@univ-avignon.fr), Michel Théra (ĐH Limoges, Michel.thera@unilim.fr)  

Topo và lý thuyết đồng luân

Đồng trưởng tiểu ban: Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHQG Hà Nội, nhvhung@vnu.edu.vn), Lionel Schwartz (ĐH Paris 13,Schwartz@math.univ-paris13.fr).

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TOÁN HỌC PHỐI HỢP VIỆT - PHÁP
 

  HỘI NGHỊ TOÁN HỌC PHỐI HỢP VIỆT - PHÁP Đại học Huế, 20 – 24/08/2012

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh tại đêm giao lưu với các nhà Toán học

 

 

 

 

 

 

 

Video: http://www.youtube.com/playlist?list=PL945DD74B62DF7B58

Ảnh:https://plus.google.com/u/0/photos/102845483773188335196/albums/5778927917322299681

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2022-03-05 4:59:49 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)